Máy Cắt CNC Laser Fiber Bàn Đôi (dòng D – không bao che)