Youtube Máy Cắt CNC EMC

Phần mềm bộ điều khiển CNC

Ứng dụng cho hãng : Dama, AMG, Pro ARC, Puris, Zhouxiang, Airliquide Welding, Hypertherm, Burny, FANUC, Tanka…
Hệ điều hành : Window, Linux…
Phần mềm điều khiển:  CNC, Driver I/O card, Parametter…

Giới thiệu về phần mềm bộ điều khiển CNC

– Bộ phần mềm điều khiển máy cắt CNC của các hãng như: Dama, AMG, Pro ARC, Puris, Zhouxiang, Airliquide Welding, Hypertherm, Burny, FANUC, Tanka…
– Bộ phần mềm bao gồm các phần mềm đã được cài đặ sẵn như: HĐH: Window, Linux…(bản quyền), phần mềm điều khiển CNC, Driver I/O card, Parametter…

Các bộ điều khiển CNC Hypertherm như: MicroEDGE, EDGE Ti, EDGE II, Mariner, Voyager III, EDGE Pro, MicroEDGE Pro, EDGE Ti …

bộ điều khiển CNC Hypertherm

Các bộ điều khiển CNC Burny như: Burny 10, Burny 10LCD Plus, Burny Phantom

Bộ điều khiển CNC Burny

Bộ điều khiển CNC Burny

Điều khiển CNC Fanuc

Các bộ điều khiển CNC SAF, Tanaka, TorchMate, Các bộ điều khiển CNC China, Korea

Trên đây là thông tin cơ bản về phần mềm bộ điều khiển CNC. Quý khách hàng có thể tham khảo thêm những phần mềm khác tại mục tài liệu CNC. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kiến thức công nghệ cho các doanh nghiệp sản xuất gia công cơ khí ở Việt Nam. Quý khách hàng có nhu cầu vui lòng liên hệ Mr. Nhật: 0989 688 137 để được tư vấn.

Call Now Button0986 968 695