THÔNG BÁO

VỀ VIỆC THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG GIAO DỊCH VÀ ĐỊA CHỈ NHÀ MÁY SẢN XUẤT

Kính gửi: Quý đơn vị, cá nhân và các đối tác có liên quan

  • Căn cứ vào luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
  • Căn cứ vào điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư công nghệ EMC
  • Căn cứ vào nhu cầu mở rộng của Doanh nghiệp
  • Căn cứ vào biên bản họp đại hội cổ đông ngày 25/05/2016 về việc lấy ý kiến thay đổi địa chỉ giao dịch của Công ty
  • Căn cừ vào tình hình thực tế.

Công ty cổ phần đầu tư công nghệ EMC xin thông báo về việc thay đổi địa chỉ văn phòng giao dịch và nhà máy sản xuất như sau:

Địa chỉ giao dịch cũ: Lô số 01, cụm công nghiệp Lai Xá, xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội

Nay thay đổi thành:

1. Địa chỉ văn phòng giao dịch: Số 3, liền kề 27, khu đô thị mới Vân Canh, phố Trịnh Văn Bô, Hoài Đức, Hà Nội.

2. Địa chỉ nhà máy sản xuất: Lô 29A KCN Quang Minh, Mê Linh, Hà Nội

Xin trân trọng gửi thông báo này tới Quý đơn vị, cá nhân và các đối tác của Công ty tiện liên lạc và giải quyết công việc.

Trân trọng!

Chat hỗ trợ
Chat ngay