Youtube Máy Cắt CNC EMC

Lắp đắt 2 máy Cắt CNC EMC Pro và EMC 2570 tại thép Phương Nam

Doanh nghiệp tư nhân Phương Nam (Năm Lan Stell) là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh, sản xuất thép nguyên liệu, thành phẩm, bán thành phẩm tại khu công nghiệp Phùng Xá – Thạch Thất. Với lượng khách hàng đông đảo lâu năm, để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng. Phương Nam đã quyết định đầu tư 02 máy cắt CNC của EMC.
Một số hình ảnh Lắp đặt máy cắt CNC tại Phương Nam

1. Máy cắt CNC EMC3380 Pro
– Kích thước hữu ích của máy: 2500x6500mm, cắt trên mặt nước.
– Máy sử dụng 01 mỏ cắt Oxy-gas, 01 mỏ cắt Plasma
– Nguồn cắt Plasma Cutmaster 40mm -của Victor Thermal Dynamics USA

Với hiệu quả vượt trội cộng với độ ổn định của máy CNC, Phương Nam đã quyết định đầu tư thêm máy cắt CNC Gas Plasma thứ 2 của EMC.
2. Máy cắt CNC Gas Plasma EMC 2570
– Kích thước hữu ích của máy: 2000x6000mm, cắt trên mặt nước.
– Máy sử dụng 01 mỏ cắt Oxy-gas, 01 mỏ cắt Plasma
– Nguồn cắt Plasma Cutmaster 40mm -của Victor Thermal Dynamics USA

Chinese (Simplified)EnglishVietnamese