Youtube Máy Cắt CNC EMC

EMC tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 25 – Vietnam EXPO 2015

EMC tại Hội chợ thương mại quốc tế Việt Nam lần thứ 25 – Vietnam EXPO 2015.
Hội chợ Vietnam EXPO 2015 diễn ra từ ngày 15/4/2015 đến hết ngày 18/04/2015. Máy cắt CNC Gas/Plasma EMC cùng với nguồn cắt chất lượng cao Thermal Dynamics tại triển lãm Expo 2015 đã hoàn toàn thuyết phục được các khách hàng đến tham quan, kiểm nghiệm sản phẩm.

Một số hình ảnh tại hội chợ:

 Chuyên gia Thermal Dynamics cùng EMC tại Expo2015
Chinese (Simplified)EnglishVietnamese