Youtube Máy Cắt CNC EMC

Bộ điều khiển CNC Hypertherm

Bộ điều khiển CNC Hypertherm

Bộ điều khiển CNC Hypertherm

Cung cấp Bộ điều khiển CNC Hypertherm gồm các phiển bản sau:
– MicroEDGE Pro.
– EDGE II.
– EDGE Pro.

Cung cấp bộ điều khiển đồng bộ hoặc các linh kiện rời đi theo bộ điều khiển như:

– Mainboard (bo mạch chính của bộ điều khiển CNC Hypertherm).
– Keylock (Khóa cứng chạy phần mềm Phoenix – phần mềm điều khiển CNC Hypertherm).
– PCI 4 axis (cạc PCI của bộ điều khiển CNC Hypertherm).
– IO card (cạc In out của bộ điều khiển CNC Hypertherm).
– Card màn hình, màn hình điều khiển…của bộ điều khiển CNC Hypertherm.

Thông tin liên hệ:

Mr. Nhật: 0989 668 137.

Mr. Hùng: 0989 979 137.

Call Now Button0986 968 695