Tháng 8/2019 Lắp đặt 25 máy cắt CNC Plasma

Tháng 8 năm 2019 là một tháng rầm rộ, khi công ty EMC đã lắp đặt 25 máy cắt cnc Plasma các loại trên toàn quốc. Một số tỉnh thành có nhiều máy lắp đặt như Hà Nội, Nghệ An… Dưới đây là 25 dự án máy cắt cnc plasma mà công ty EMC đã … Đọc tiếp Tháng 8/2019 Lắp đặt 25 máy cắt CNC Plasma