Youtube Máy Cắt CNC EMC

Victor Thermal Dynamics

Phụ kiện plasma mỏ cắt Ultracut XT

  Phụ kiện plasma mỏ cắt Ultracut XT Phụ kiện mỏ cắt plasma P70 Cebora Phụ kiện mỏ cắt plasma thermal Dynamics Hãng sx : Thermal Dynamics Xuất xứ: USANguồn cắt: Autocut 100XT/200XT/300XT/400XT Mỏ cắt:...

Mỏ cắt plasma SL60-SL100

Mỏ cắt plasma SL60-SL100 Bép cắt plasma Cutmaster SL60/SL100 STT Tên Sản Phẩm Mã Đặt Hàng 1. O ring OTD8/3487 2. O ring OTD8/3486 3. Electrode maximum life OTD9/8215 4. Start cartridge OTD9/8213 5. Tip...

Bép cắt plasma Cutmaster 12mm

Bép cắt plasma Cutmaster 12mm (9-8215, 9-8232, 20A: 9-8205, 30A: 9-8206, 40A: 9-8208, 60A: 9-8210, 80A: 9-8211, 100A: 9-8212) – Dùng cho các máy: cutmaster 12mm, cutmaster 20mm, cutmaster 25mm, cutmaster 35mm, cutmaster 40mm –...

Bép cắt plasma máy Autocut XT

Phụ kiện mỏ cắt plasma thermal Dynamics. dùng cho máy cắt Autocut XT 200/300, mỏ cắt plasma XT301 Hãng sx : Thermal Dynamics Xuất xứ: USA Nguồn cắt: Autocut 100XT/200XT/300XT/400XT Mỏ cắt: Autocut XT 301...

Bép cắt plasma Cutmaster 35mm

Bép cắt plasma Cutmaster 35mm (9-8215, 9-8232, 20A: 9-8205, 30A: 9-8206, 40A: 9-8208, 60A: 9-8210, 80A: 9-8211, 100A: 9-8212). – Dùng cho các máy: cutmaster 12mm, cutmaster 20mm, cutmaster 25mm, cutmaster 35mm, cutmaster 40mm. –...

Bép cắt plasma Cutmaster 25mm

Bép cắt plasma Cutmaster 25mm (9-8215, 9-8232, 20A: 9-8205, 30A: 9-8206, 40A: 9-8208, 60A: 9-8210, 80A: 9-8211, 100A: 9-8212) – Dùng cho các máy: cutmaster 12mm, cutmaster 20mm, cutmaster 25mm, cutmaster 35mm, cutmaster 40mm –...

Bép cắt plasma Cutmaster 20mm

Bép cắt plasma Cutmaster 20mm (9-8215, 9-8232, 20A: 9-8205, 30A: 9-8206, 40A: 9-8208, 60A: 9-8210, 80A: 9-8211, 100A: 9-8212) – Dùng cho các máy: cutmaster 12mm, cutmaster 20mm, cutmaster 25mm, cutmaster 35mm, cutmaster 40mm –...

Bép cắt plasma PCH-10

Phụ kiện mỏ cắt plasma PCH10-25-38 Thermal Dynamics. Phụ kiện mỏ cắt plasma  PCH10-25-38 Thermal Dynamics Hãng sx :        Thermacut Xuất xứ:         USA hoặc EU Nguồn cắt:      Drag-Gun, PakMater 25, EconoPak 25 Phụ kiện mỏ cắt...

Bép cắt plasma PCH-26

Phụ kiện mỏ cắt plasma PCH-M28/PCH-26 Thermal Dynamics Phụ kiện mỏ cắt plasma  PCH-M28/PCH-26 Thermal Dynamics Hãng sx :        Thermacut Xuất xứ:         USA hoặc EU Nguồn cắt:      PakMater 50xl, PakMater 50xl Plus, Econopak 50 Thông số...

Bép cắt plasma PCH M-35

Phụ kiện mỏ cắt plasma PCH/M-35, PCH/M-40 Thermal Dynamics. Phụ kiện mỏ cắt plasma  PCH/M-35, PCH/M-40 Thermal Dynamics Hãng sx :        Thermacut Xuất xứ:         USA hoặc EU Nguồn cắt:      Stakpak 35, PakMater 50 Mã sản phẩm:...
Chinese (Simplified)EnglishVietnamese