Youtube Máy Cắt CNC EMC

Phụ kiện plasma Powermax 800

Phụ kiện plasma Powermax 800

Phụ kiện plasma Powermax 800

Phụ kiện tiêu hao mỏ cắt plasma PAC 125T/M -PCA 121T/M Hypertherm

Phụ kiện tiêu hao mỏ cắt plasma  PAC 125T/M  -PCA 121T/M Hypertherm

Hãng sx :        Thermacut

Xuất xứ:         USA hoặc EU

Loại máy:       Powermax 800

Thông số kỹ thuật:

Phụ kiện tiêu hao mỏ cắt plasma PAC 125T/M -PCA 121T/M Hypertherm

Phụ kiện tiêu hao mỏ cắt plasma PAC 125T/M -PCA 121T/M Hypertherm

Chinese (Simplified)EnglishVietnamese