Youtube Máy Cắt CNC EMC

Phụ kiện cắt hơi

Điều áp khí propan 1/4NPT

Điều áp khí propan 1/4NPT xuất xứ: Anh quốc hãng sản xuất: gas , arc nhà cung cấp: EMC technology., jsc Thông số kỹ thuật: Propane 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 1/4NPT male...

Điều áp gas 5/8 NPT

Điều áp gas 5/8 NPT Hãng sản xuất: gas, arc xuất xứ: anh quốc Nhà cung cấp: Công ty EMC Thông sô kỹ thuật: Loại khí Mô tả SP Áp suất vào Áp suất ra...

Điều áp oxy 1/4NPT

Điều áp oxy 1/4NPT Xuất xứ: anh quốc Hãng: gas- arc Nhà cung cấp: emc technology jsc Thông số kỹ thuật: Loại khí Mô tả SP Áp suất vào Áp suất ra Kết nối vào...

Đồng hồ điều áp đa màng khí hydrro

Đồng hồ điều áp đa màng khí hydrro Xuất xứ: anh quốc Hãng sản xuất: gas, arc Nhà cung cấp: EMC Technolo Thông số kỹ thuật: Inert gases 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar...

Đồng hồ điều áp đa màng oxy

đồng hồ điều áp đa màng oxy Xuất xứ: anh quốc Hãng sản xuất: gas, arc Nhà cung cấp: EMC Technology., jsc Thông số kỹ thuật: Loại khí Mô tả SP Áp suất vào Áp...

Đồng hồ điều áp Lab master

Đồng hồ điều áp Lab master Xuất xứ: anh quốc Hãng sản xuất: gas-arc Phân phối tại Việt Nam : EMC Company Thông số kỹ thuật: Thông số/ Model Single – stage Multi – stage...

Đồng hồ điều áp Spec master

Đồng hồ điều áp Spec master Xuất xứ: anh quốc Hãng sản xuất: gas-arc Nhà phân phối sản phẩm : EMC Company Thông số kỹ thuật: Thông số/ Model Single – stage Multi – stage...

Đồng hồ điều áp Chemmaster

Đồng hồ điều áp Chemmaster Xuất xứ: anh quốc Hãng sản xuất: chemmaster Nhà phân phối: EMC Company Thông số ký thuật: Thông số/ Model Single – stage Multi – stage Single – stage pipeline...

Van chia (Isolation Vavle)

Van chia (Isolation Vavle) Xuất xứ: Uk – Anh Quốc Hãng sản xuất: gas-arc Nhà cung cấp: emc technology jsc Thông số kỹ thuật: Thông số/Model Tech-master Spec-master Lab-master Chem-master Áp suất 0-300bar 0-50, 20-300bar...
Chinese (Simplified)EnglishVietnamese