Youtube Máy Cắt CNC EMC

Mỏ cắt plasma T60-80-100 Hypertherm

Mỏ cắt plasma T60-60M Hypertherm

Mỏ cắt plasma T60-60M Hypertherm

Mỏ cắt plasma  T60/60M Hypertherm

Hãng sx :        Thermacut

Xuất xứ:          USA hoặc EU

Loại máy:        Powermax 1000

 Mỏ cắt plasma T60/60M Hypertherm
Mỏ cắt plasma  T80/80M Hypertherm

Hãng sx :        Thermacut

Xuất xứ:          USA hoặc EU

Loại máy:        Powermax 1250

Thông số kỹ thuật

 T80/80M Hypertherm
Mỏ cắt plasma  T100/100M Hypertherm

Hãng sx :        Thermacut

Xuất xứ:         USA hoặc EU

Loại máy:       Powermax 1650

Thông số kỹ thuật:

 Mỏ cắt plasma T100/100M Hypertherm
Chinese (Simplified)EnglishVietnamese