Youtube Máy Cắt CNC EMC

Mỏ cắt Plasma SL60-SL100

Mỏ cắt plasma SL60-SL100 Thermal Dynamics USA

 

Bép cắt plasma Cutmaster SL60/SL100

STT Tên Sản Phẩm Mã Đặt Hàng
1. O ring OTD8/3487
2. O ring OTD8/3486
3. Electrode maximum life OTD9/8215
4. Start cartridge OTD9/8213
5. Tip 20A, drag OTD9/8205
6. Tip 30A, drag OTD9/8206
7. Tip 40A, drag OTD9/8207
8. Tip 40A, cutting OTD9/8208
9. Tip 50/55A, cutting OTD9/8209
10. Tip 60A, cutting OTD9/8210
11. Tip 70A, cutting OTD9/8231
12. Tip 80A, cutting OTD9/8211
13. Tip 90/100A, cutting OTD9/8212
14. Tip 120A, cutting OTD9/8253
15. Tip 40A, gouging shallow OTD9/8225
16. Tip 40 – 100A, gouging deep OTD9/8226
17. Tip 40 – 100A, gouging moderate OTD9/8227
18. Tip 40A, gouging shallow OTD9/8228
19. Shield cup OTD9/8218
20. Shield cup body OTD9/8237
21. Shield cap drag 50 -60A OTD9/8235
22. Shield cap drag 70 -100A OTD9/8236
23. Shield cap deflector OTD9/8243
24. Shield cap gouging OTD9/8241

Liên hệ hotline: 0243 224 2552 (Ms. Nụ) để được hỗ trợ tư vấn.