Youtube Máy Cắt CNC EMC

Lắp đặt 03 máy cắt CNC Plasma EMC-3000 ở Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng

Mới cuối tháng 11 vừa rồi, EMC vừa bàn giao máy cắt CNC Plasma EMC-3000 ở Mê LinhChương Mỹ. Đầu tháng 12 này, EMC đã thành công lắp đặt và bàn giao thêm 03 máy cắt CNC Plasma EMC-3000 chuyên bản mã, kết cấu thép nữa cho các xưởng cơ khí tại Hưng Yên, Quảng Ninh, Hải Phòng.

EMC-3000 là một trong các loại máy cắt CNC Plasma đời mới nhất của EMC. Với các cải tiến phục vụ ngành kết cấu thép như: động cơ AC Servor Panasonic đời mới nhất, mỏ gas 4 đường khí, thêm một đường gia nhiệt tăng 80% tốc độ đục lỗ, kết cấu bằng thép, được hàn, phay bằng máy phay công nghiệp chính xác cực cao, tủ điện rời chuyên nghiệp, bộ điều khiển xoay đa hướng,… 

Một số hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên

hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hưng Yên

Một số hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Quảng Ninh

hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Quảng Ninh
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Quảng Ninh
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Quảng Ninh
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Quảng Ninh
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Quảng Ninh
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Quảng Ninh
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Quảng Ninh
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Quảng Ninh
hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Quảng Ninh

Một số hình ảnh lắp đặt máy cắt CNC Plasma EMC-3000 tại Hải Phòng

Được sự tin tưởng và ủng hộ của khách hàng, EMC tiếp tục công cuộc đưa máy cắt CNC Laser, Plasma, OxyGas tới mọi miền của Tổ quốc!

Chinese (Simplified)EnglishVietnamese