Hình ảnh văn phòng và nhà xưởng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghệ EMC

Một số hình ảnh văn phòng và nhà xưởng của Công ty Cổ phần Đầu Tư Công Nghệ EMC :

Hình ảnh văn phòng và nhà xưởng tại Hà Nội

Hình ảnh văn phòng và nhà xưởng tại TP. HCM