Youtube Máy Cắt CNC EMC

Dự án

Lắp đặt máy cắt CNC mini tại Bắc Ninh

Ngày 18/3/2019 vừa qua, chiếc máy cắt CNC mini EMC-1500Pro thứ “n” đã được hoàn thiện lắp đặt tại Bắc Ninh. Đến 20/3, sau quá trình đào tạo khách hàng đã cắt được những sản...

Máy cắt CNC mini lắp đặt tại Hòa Bình

Vừa qua kết thúc ngày 15/3/2019, đội kỹ thuật công ty EMC đã hoàn thành việc lắp đặt, đào tạo máy cắt CNC mini cho khách hàng cơ khí tại Hòa Bình. Máy cắt CNC...