Youtube Máy Cắt CNC EMC

Đồng hồ điều áp đơn màng khí gas/axetylen

Đồng hồ điều áp đơn màng khí Gas/axetylen

Xuất xứ: anh quốc
Hãng sản xuất: Gas, arc
Nhà cung cấp: EMC Technology., jsc

Thông số kỹ thuật

Loại khí

Mô tả SP

Áp suất vào

Áp suất ra

Kết nối vào

Kết nối ra

Mã hàng

Oxygen2 gauge 0-10bar300bar10barCGA-5403/8BSP-RHRan01014
Oxygen2 gauge 0-4bar300bar4 barBase BS 341 No.33/8BSP-RHRan01013
Oxygen1 gauge 0-10bar300bar10barBase BS 341 No.33/8BSP-RHRan01008
OxygenIndicator 0-10bar300bar10barBase BS 341 No.33/8BSP-RHRan01002
OxygenPlugged 0-10bar300bar10barBase BS 341 No.33/8BSP-RHRan01005
Oxygen2 gauge 0-10bar300bar10barRear BS 341 No.33/8BSP-RHRan01031
Oxygen2 gauge 0-4bar300bar4barBase BS 341 No.33/8BSP-RHRan01038
Oxygen1 gauge 0-10bar300bar10barRear BS 341 No.33/8BSP-RHRan01034
PropanePlugged 0-4bar8 bar4 barBase BS 341 No.43/8BSP-LHRan01032
axetylen2 gauge 0-1.3bar20 bar1.3 barCGA-5103/8BSP-LHRan01033
axetylen1 gauge 0-1.3bar20 bar1.3 barBase BS 341 No.43/8BSP-LHRan01009
axetylenIndicator 0-1.3bar20 bar1.3 barBase BS 341 No.43/8BSP-LHRan01003
axetylenPlugged  0-1.3bar20 bar1.3 barBase BS 341 No.43/8BSP-LHRan01006
axetylen2 gauge 0-1.3bar20 bar1.3 barRear BS 341 No.43/8BSP-LHRan01033
axetylen1 gauge 0-1.3bar20 bar1.3 barRear BS 341 No.43/8BSP-LHRan01035
Argon/co22 gauge 0-40LPM300 bar40 LPMBase BS 341 No.33/8BSP-RHRan01051
Argon/co22 gauge 0-10bar300 bar10barBase BS 341 No.33/8BSP-RHRan01022
Argon/co21 gauge 0-4bar300 bar4 barBase BS 341 No.33/8BSP-RHRan01011
Argon/co21 gauge 2bar pre-set300 bar2 barBase BS 341 No.33/8BSP-RHRan01019
Argon/co22 gauge 0-40LPM300 bar40 LPMRear BS 341 No.33/8BSP-RHRan01084
Argon/co22 gauge 0-10bar300 bar10barRear BS 341 No.33/8BSP-RHRan01050
Argon/co21 gauge 0-4bar300 bar4 barRear BS 341 No.33/8BSP-RHRan01041
Argon/co21 gauge 2bar pre-set300 bar2 barRear BS 341 No.33/8BSP-RHRan01040
CO22 gauge 0-40LPM50 bar40LPMRear BS 341 No.83/8BSP-RHRan01018
CO22 gauge 0-10bar50 bar10barRear BS 341 No.83/8BSP-RHRan01021
CO21 gauge 0-4bar50 bar4barRear BS 341 No.83/8BSP-RHRan01012
Inert gases2 gauge 0-10bar300bar10barRear nevoc No.303/8BSP-RHRan01088
Inert gases2 gauge 0-40LPM300bar40LPMRear nevoc No.303/8BSP-RHRan01089

Trên đây là những thông tin cơ bản về đồng hồ điều áp đơn màng khí Gas/axetylen. Ngoài ra, quý khách hàng có thể tham khảo thêm tại mục van giảm áp. Khách hàng quan tâm vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: 0989 668 137 (Mr. Nhật) để được tư vấn.