Youtube Máy Cắt CNC EMC

Đồng hồ điều áp đa màng oxy

đồng hồ điều áp đa màng oxy

đồng hồ điều áp đa màng oxy

Xuất xứ: anh quốc
Hãng sản xuất: gas, arc
Nhà cung cấp: EMC Technology., jsc

Thông số kỹ thuật:

Loại khí

Mô tả SP Áp suất vào Áp suất ra Kết nối vào Kết nối ra

Mã hàng

Oxygen 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Base BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03024
Oxygen 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Base BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03025
Oxygen 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Side BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03056
Oxygen 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Side BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03057
axetylene 2 gauge 0-1.3bar 20bar 1.3bar Base BS 341.No4 3/8BSP LH RAN03026
axetylene 2 gauge 0-1.3bar 20bar 1.3bar Side BS341 No.4 3/8BSP LH RAN03055
Propane 2 gauge 0-4bar 6bar 4bar Base BS 341.No4 3/8BSP LH RAN03104
Propane 2 gauge 0-4bar 6bar 4bar Side BS341 No.4 3/8BSP LH RAN03105
Air/nitrogen 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Base BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03027
Air/nitrogen 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Base BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03028
Air/nitrogen 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Side BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03085
Air/nitrogen 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Side BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03086
Argon 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Base BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03029
Argon 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Base BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03030
Argon 2 gauge mig economiser 300 bar 40LPM Base BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03046
Argon 2 gauge 0-4bar 300 bar 4 bar Side BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03088
Argon 2 gauge 0-10bar 300 bar 10 bar Side BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03154
Argon 2 gauge mig economiser 300 bar 40LPM Side BS341 No.3 3/8 BSP RH RAN03087
Chinese (Simplified)EnglishVietnamese