Youtube Máy Cắt CNC EMC

Điều áp oxy 1/4NPT

Điều áp oxy 1/4NPT

Điều áp oxy 1/4NPT

Xuất xứ: anh quốc
Hãng: gas- arc
Nhà cung cấp: emc technology jsc

Thông số kỹ thuật:

Loại khí Mô tả SP Áp suất vào Áp suất ra Kết nối vào Kết nối ra Mã đặt hàng
Oxygen 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02001
Oxygen 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02002
Oxygen 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02003
Axetylen 1 gauge 0-1.3bar 20 bar 1.3bar 1/4NPT male 3/8BSP LH RAB02005
Nitrogen 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02006
Nitrogen 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02007
Nitrogen 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02008
Argon 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02009
Argon 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02010
Argon 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02011
Helium 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02012
Helium 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02013
Helium 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02014
Hydrogen 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 1/4NPT male 3/8BSP LH RAB02015
Hydrogen 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 1/4NPT male 3/8BSP LH RAB02016
Hydrogen 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 1/4NPT male 3/8BSP LH RAB02017
Air 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02018
Air 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02019
Air 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02020
CO2 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02021
CO2 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02022
CO2 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 1/4NPT male 3/8BSP RH RAB02023
Chinese (Simplified)EnglishVietnamese