Youtube Máy Cắt CNC EMC

Điều áp gas 5/8 NPT

Điều áp gas 5/8 NPT

Điều áp gas 5/8 NPT

Hãng sản xuất: gas, arc
xuất xứ: anh quốc
Nhà cung cấp: Công ty EMC

Thông sô kỹ thuật:

Loại khí Mô tả SP Áp suất vào Áp suất ra Kết nối vào Kết nối ra Mã đặt hàng
Oxygen 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02036
Oxygen 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02038
Oxygen 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02040
Axetylen 1 gauge 0-1.3bar 20 bar 1.3bar 5/8BSP LH 3/8BSP LH RAB02034
Nitrogen 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02056
Nitrogen 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02062
Nitrogen 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02068
Argon 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02057
Argon 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02063
Argon 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02069
Helium 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02058
Helium 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02064
Helium 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02070
Hydrogen 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 5/8BSP LH 3/8BSP LH RAB02059
Hydrogen 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 5/8BSP LH 3/8BSP LH RAB02065
Hydrogen 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 5/8BSP LH 3/8BSP LH RAB02071
Air 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02060
Air 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02066
Air 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02072
CO2 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02061
CO2 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02067
CO2 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02073
Propane 1 gauge 0-2bar 20 bar 2 bar 5/8BSP LH 3/8BSP LH RAB02041
Propane 1 gauge 0-4bar 20 bar 4 bar 5/8BSP LH 3/8BSP LH RAB02042
Gas mixture 1 gauge 0-12bar 20 bar 12 bar 5/8BSP RH 3/8BSP RH RAB02033
Chinese (Simplified)EnglishVietnamese