Youtube Máy Cắt CNC EMC

Bép cắt plasma PCH-10

Phụ kiện mỏ cắt plasma PCH10-25-38 Thermal Dynamics.

Phụ kiện mỏ cắt plasma  PCH10-25-38 Thermal Dynamics

Hãng sx :        Thermacut

Xuất xứ:         USA hoặc EU

Nguồn cắt:      Drag-Gun, PakMater 25, EconoPak 25

Phụ kiện mỏ cắt plasma  PCH10-25-38 Thermal Dynamics

Hãng sx :        Thermacut

Xuất xứ:         USA hoặc EU

Nguồn cắt:      Drag-Gun, PakMater 25, EconoPak 25

Phụ kiện mỏ cắt plasma PCH10-25-38 Thermal Dynamics

Thông số kỹ thuật cảu bép cắt Plasma PCH-10

Thông số kỹ thuật cảu bép cắt Plasma PCH-10

Chinese (Simplified)EnglishVietnamese