Youtube Máy Cắt CNC EMC

Bép cắt plasma max 40

Bép cắt plasma max 40

Phụ tùng tiêu hao mỏ cắt plasma PAC 120-125T Hypertherm

Phụ tùng mỏ cắt plasma PAC 140/M Hypertherm

Hãng sx :        Thermacut

Xuất xứ:         USA hoặc EU

Loại máy:       Max 40

Thông số kỹ thuật:

Phụ tùng mỏ cắt plasma PAC 140/M Hypertherm

Phụ tùng mỏ cắt plasma PAC 140/M Hypertherm

Phụ tùng tiêu hao mỏ cắt plasma  PAC 120-125T Hypertherm

Hãng sx :        Thermacut

Xuất xứ:         USA hoặc EU

Loại máy:       Max 40cs/Max 42/Max-43

Thông số kỹ thuật: 

Phụ tùng tiêu hao mỏ cắt plasma PAC 120-125T Hypertherm

Phụ tùng tiêu hao mỏ cắt plasma PAC 120-125T Hypertherm

Chinese (Simplified)EnglishVietnamese